Image - bilden av dig själv, ytan, illusionen.

Världen är fylld av självupptagna människor. Alla tänker på sig själva; jag, mig, mitt - och det intryck man gör på omvärlden. Ytan betyder allt och allt går ut på att bygga upp Images av sig själv. Bilden man vill att människor ska se. Det mest torftiga med detta är att de flesta är upptagna med just detta - vilket intryck de gör på andra; vilken slags Image man utstrålar. Det ligger i själviskhetens natur - att den lämnar var och en av oss åt sitt eget öde; pysslandes med intrycket, skenet, illusionen av jag, mig, mitt, jag, jaaaag, JAG.
Det egocentrerade samhället. Så trist, så tomt. Bekräftelsetörsten tär. Se mig, se MIG. MIG!!! Det är vad allt går ut på - putsandet på ytan i jakten på bekräftelsen, gillandet.
Endå är det precis tvärtom man måste göra för att bli älskad; man måste vända sig bort från egot, bort från självcentreringen och se ANDRA. Intressera sig för andra.
Risken här är att man då blir "den omhändertagande typen" som drar till sig den där typen av bekräftelsetörstande människor som man försöker slippa. De suger energin av den som lämnat fångenskapen för att söka verklig kärlek. De kommer för att ta,ta,ta, de ska ha, ha, HA,,,all den där kärleken.

Fly den typen av självömkande självisk egoist. Bekräftelsetorskar med väldigt ömma tår som de tycks bli klivna på stup i ständigt. Det finns ingen så ömtålig som en bekräftelsetorsk. Deras sårade egon ligger i paritet med en skrikande treårings - för det är den nivå de stagnerat på känslomässigt - treåringens. Sen spelar det ingen roll om de påstår sig vara 87 år - så är de tre i allafall.

En intressant människa är trygg i sig själv och intresserar sig för sin omvärld. En intressant människa slipar på sin personlighet och inte ytan. En intressant människa är äkta - inte en person som bestrukit ett tomt inre med billig fernissa.

Så är det.

Deborah Englund


Populära inlägg

Bild

Narcissisten